NetOp School

Netop school je programski paket za podporo delovanja računalniškim učilnicam ne glede na vsebino. Deluje v omrežjih (TCP/IP, NetBios, IPX) ali preko drugih povezav (modem, ISDN, Internet). Razvit je na osnovi iste napredne tehnologije kot program NetOp Remote Control.

NetOp School omogoca povezovanje racunalnikov v navidezne “razrede” z učiteljem (teacher) ali učenci (students).
Učitelj lahko na svojem računalniku:

  • vidi zaslone vseh ali vsakega posameznega učenca
  • projicira svoj zaslon na zaslone vseh ali posameznih učencev
  • projicira zaslon vsakega učenca na zaslon enega ali vec drugih učencev

Prednosti:

  • vsi učenci “sedijo” v prvi vrsti, enako dobro vidijo, kaj dela učitelj na svojem računalniku
  • učitelj ima nad vsemi učenci enako dober nadzor in možnost pomoči
  • učenje na daljavo, v navidezne “razrede” se lahko povežejo računalniki, ki niso v istem prostoru, tako se v podjetju lahko organizira izobraževanje kar na delovnem mestih”učencev” preko interneta, ISDN