NetOp Remote Control

Netop Remote Control je program za daljinski nadzor računalnikov preko omrežij (TCP/IP, NetBios, IPX) in drugih povezav (modem, ISDN, Internet, IrDA, RS-232).

Osnovna funkcija programov za daljinski nadzor računalnikov je, da vam omogoča, da z enega računalnika prevzamete popoln nadzor nad drugim (oddaljenim) računalnikom. Na zaslonu svojega računalnika vidite celotno zaslonsko sliko oddaljenega računalnika, pritisnjene tipke in kliki miške z vašega računalnika pa se prenašajo na oddaljeni računalnik. Na kratko: gledate svoj zaslon, tipkate na svojo tipkovnico in klikate s svojo miško, dejansko pa delate na drugem računalniku.

Prednosti:

  • ce ste vzdrževalec računalniške strojne in programske opreme v podjetju, lahko z NetOp velik del nalog opravite svojega računalnika brez tekanja po celem podjetju
  • ce ste dobavitelj programske opreme drugim podjetjem, lahko sedaj nadgradnje in popravke opravite s svojega delovnega mesta brez nadležnih voženj do uporabnikov
  • če ste razvijalec programske opreme, ki bo delovala na več računalnikih lahko sedaj testirate delovanje vaših programov na oddaljenih računalnikih kar s svojega računalnika