Glasbeni SOS

Glasbeni SOS Vala 202

Je mobilna storitev, s katero lahko z enostavnim SMS sporočilom dobite informacijo,
katera skladba se predvaja na Valu 202 v tem trenutku ali v zadnjih 24 urah.

Storitev je brezplačna.

- splošni pogoji uporabe storitve
- opis, cenik in navodila za uporabo storitve

Pripombe, predlogi, reklamacije, …

 

Splošni pogoji uporabe storitve ‘Glasbeni SOS Vala 202′

1. Splošne določbe
Pogoji uporabe storitve ‘Glasbeni SOS Vala 202′ so pogoji poslovanja komunikacijskega sistema, ki ga upravlja podjetje Jokke d.o.o., Levec 16b, 3301 Petrovče, matična številka 5771811. Storitev ‘Glasbeni SOS Vala 202′ omogoča komunikacijo prek SMS sporočil (v nadaljevanju: storitev).
Storitev uporabljajte v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti.

Definicije pojmov
Ponudnik storitve je po teh pogojih uporabe Jokke d.o.o., Levec 16b, 3301 Petrovče s svojim pogodbenim partnerjem Radio Slovenija – Val 202, ki je izključni dobavitelj oz. ponudnik vsebine storitve.
Ponudnik poti za posredovanje SMS, MMS sporočil ter WAP vsebin (v nadaljevanju tudi operater).
Splošni pogoji poslovanja za uporabo storitev digitalnega mobilnega javnega telekomunikacijskega omrežja družbe Mobitel, telekomunikacijske storitve, d. d. in Simobil d. d. se pri uporabi storitve uporabljajo smiselno, v kolikor ni drugače urejeno v pričujočih pogojih.
Uporabnik storitve je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se strinja z temi pogoji.
Uporaba storitve se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitve ponudnika na spletni strani ponudnika, na način, pod pogoji in v skladu s temi pogoji ter drugimi navodili.
SMS sporočilo (Short Message Service) je storitev mobilnega operaterja, ki omogoča izmenjavo kratkih tekstovnih sporočil prek mobilnega omrežja.
Vsebine so besedila, besede, črke, ki jih uporabnik prejme ali pošlje preko SMS storitve.
Odhodna komunikacija je način komunikacije, izbran s strani uporabnika, ki določa način posredovanja zahteve po storitvi ponudnika. Operater odhodno komunikacijo uporabniku zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku za posamezen način komuniciranja.
Dohodna komunikacija je način, s katerim ponudnik uporabniku posreduje odgovor ali informacijo. Operater nekatere storitve uporabniku zaračuna po cenah, ki so določene v vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika storitve.

2. Pravila in pogoji uporabe

Pravila in pogoji sodelovanja

Storitev lahko uporabljajo vsi naročniki Mobitel GSM/UMTS in Mobi uporabniki in Debitelovi naročniki ter Si.mobilovi uporabniki, naročniki ali uporabniki predplačilnega sistema HALO (v nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon ustrezno tehnološko podpira izbrano storitev in katerim so storitve omogočene skladno s ponudbo operaterja.
Storitev deluje na način ‘zahteva – odgovor’. S poslanim SMS sporočilom se uporabnik strinja, da dobi odgovor. Storitev ne obsega članstva v klubih in nenaročenih sporočil.
Ponudba ponudnika velja do preklica.

Ponudnik storitev lahko po lastni presoji izključi uporabnika, v kolikor meni, da le-ta ne spoštuje obveznosti izhajajočih iz pričujočih pogojev poslovanja.

Pravila obnašanja

Splošna pravila v mobilnih omrežjih smiselno veljajo tudi za uporabo storitve ‘Glasbeni SOS Vala 202′.
Ponudnik storitve si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo pogoje, odstrani oziroma ne objavlja njihovih vsebin ali jim na drug način onemogoči interaktivno sodelovanje.
Ponudnik storitev ni odgovoren za vsebino , ki jo uporabniki pošiljajo na nemoderirane medijske nosilce.
Uporabnik storitev se ob uporabi storitve zaveže, da:

 • storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,
 • v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja,
 • ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb,
 • storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih,
 • ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
 • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam,
 • ne bo poskušal pridobiti, zbiral in/ali shranjeval osebnih podatkov drugih uporabnikov,
 • ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo.

Starost in odgovornost
Za uporabo storitve ni starostnih omejitev.

Plačilo storitev

Storitev ‘Glasbeni SOS Vala 202′ je brezplačna.

- zahteva za informacijo (SMS sporočilo uporabnika) se zaračunava po veljavnih cenikih operaterjev

- storitev (SMS sporočilo z odgovorom) je brezplačno

3. Zasebnost in varstvo podatkov

Za uporabo storitve uporabniku ni potrebno posredovati nobenih osebnih podatkov. Mobilna telefonska številka uporabnika se hrani v sistemu izključno za namen odobravanja bonusov uporabniku in za analize prometa v sistemu.
Vsi podatki se zbirajo, obdelujejo in hranijo v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov.
Ponudniki storitve in poti se zavezujejo, da bodo skrbno in v skladu z zakonodajo varovali podatke uporabnikov.

Jokke d.o.o. spoštuje zasebnost in se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke skrbno varoval in jih brez privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih ne bo uporabil v druge namene, kot izključno za uspešno izvajanje storitve in lastno evidenco.
Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo. Uporabnik lahko vse informacije dobi na ponudnikovem telefonskem centru na št.: 03 4902208 , vsak delavnik med 9h in 14h.

4. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da:

 • sistem pošiljanja SMS sporočil in prenos drugih vsebin ni popolnoma in absolutno varen in zanesljiv ,
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami,
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom ,
 • ponudnik storitev ne odgovarja za vsebino, ki si jih med seboj izmenjujejo uporabniki,
 • ponudnik storitev ne odgovarja za izgubo vsebin in vsebinskih motivov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti telefona in neznanja ali nespretnosti uporabnika,
 • ponudnik storitev ne odgovarja za kakršnekoli napake ali nedelovanje telefona, ki so posledica uporabe vsebinskih motivov na tehnološko neustreznih telefonih ,
 • ponudnik storitev si pridržuje pravico ne objave vseh neprimernih vsebin na storitvah.

Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

5. Reklamacije

Vse reklamacije uporabnikov povezanih z delovanjem storitve rešuje ponudnik storitve, če to ni določeno drugače. Ponudnik storitve uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč.

REKLAMACIJSKA SLUŽBA
Telefon 03 4902208
E-mail jokke@jokke.si
Delovni čas reševanja reklamacij pon. – pet. med 9h – 14h

V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v obliki dobropisa oziroma v skladu z lastnimi postopki.
Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos vsebine in vsebinskih motivov oz. dostavo SMS sporočil ter plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku petnajst (15) dni od prejema računa.
Jokke d.o.o. bo v reševanje ponudniku storitve posredoval izključno reklamacije v pisni obliki, ki se nanašajo na vsebino SMS sporočil, v skladu s temi pogoji uporabe storitve in splošnimi pogoji ponudnika storitev.
V primeru utemeljenih reklamacij, ki se nanašajo na tehnično delovanje storitve se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika.

6. Kršitve
Ponudnik storitve bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s Splošnimi pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

7. Splošno
Ponudnik storitve lahko v vsakem trenutku spremeni pogoje storitve, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na javno dostopnem mediju.
Ponudnik storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in pogoji.

Opis, cenik in navodila za uporabo storitve ‘Glasbeni SOS Vala 202′

Opis

Storitev ‘Glasbeni SOS Vala 202′ je namenjena uporabnikom, ki želijo izvedeti, katera skladba se predvaja na radijskem programu Radio Slovenija – Val 202. Uporabnik dobi želeno informacijo tako, da s svojega mobilnega telefona pošlje SMS s tekstom zahteve na številko 3202 pri svojem mobilnem operaterju (Mobitel, Simobil). Od ponudnika storitve prejme odgovor v obliki SMS sporočila z želeno informacijo. SMS sporočilo (odgovor) je brezplačen.
Sistem nudi informacije o predvajanih skladbah za trenutni čas in za zadnjih 24 ur.
Sistem deluje vse dni od 5.00 do 22.00 ure. Izven tega časa dobi uporabnik brezplačno sistemsko sporočilo o nedelovanju storitve.

Oblika zahteve in odgovora

Zahteva je v obliki teksta, ki ga sistem prepozna.

Zahteva Odgovor
prazno sporočilo ali katerikoli tekst, ki ga sistem ne prepoznava kot drugo veljavno zahtevo podatek o trenutno predvajani skladbi in skladbi, predvajani pred njo
ura v obliki HH.MM ali HH:MM (npr. 9.35 ali 9:35) podatek o skladbah, ki sta po svojem začetnem času predvajanja najbližji času, podanemu v zahtevi, za do 24 ur nazaj.

Če je podani čas večji od trenutnega, se informacija o skladbah nanaša na prejšnji dan

? (znak ‘vprašaj’) Stanje števila ‘klicev’ z uporabnikove telefonske številke

Oblika odgovorov:
normalni odgovor je podatek o trenutno predvajani skladbi in skladbi, predvajani pred njo oz. podatek o skladbah, ki sta po svojem začetnem času predvajanja najbližje času podanemu v zahtevi uporabnika
Oblika je naslednja:
“VAL 202 1) HH:MM; naslov skladbe; izvajalec; 2) hh:mm; naslov skladbe; izvajalec;
dodatni tekst”
1)– trenutno predvajani oz. zahtevanemu času najbližji posnetek
2)– predhodni posnetek
HH:MM – čas predvajanja posnetka
naslov skladbe – največ 20 znakov
izvajalec – največ 20 znakov
dodatni tekst – dodatno sistemsko sporočilo ali obvestilo, največ 30 znakov

Obvestilo o nedelovanju storitve:
Če se zahteva nanaša na čas v dnevu, ko storitev ne deluje, dobi uporabnik naslednji odgovor:
“Storitev Glasbeni SOS Vala 202 v času od 22.00 do 5.00 ne deluje. To sporočilo je brezplačno.”
Odgovor je brezplačen.

Obvestilo o napaki:
Če zaradi kakršnekoli napake sistem ne more zagotoviti želenega odgovora o predvajanih skladbah, dobi uporabnik sistemsko sporočilo o napaki:
“Glasbeni SOS Vala 202, zaradi napake v delovanju vam ne moremo zagotoviti želenih podatkov. To sporočilo je brezplačno.”
Odgovor je brezplačen.

Izpad sistema:
Ob izpadu celotnega sistema storitve Glasbeni SOS Vala 202 dobi uporabnik ustrezno sporočilo mobilnega operaterja.

Stanje števila klicev:
Na zahtevo “?” dobi uporabnik odgovor o stanju klicev z njegove telefonske številke za trenutni mesec v obliki:
“Glasbeni SOS Vala 202 MESEC vseh klicev KKK
MESEC – mesec, na katerega se nanašajo podatki oz. trenutni mesec
KKK – število vseh klicev z uporabnikove telefonske številke

Cene

Storitev je brezplačna.